logo pengadilan negeri subang website ramah difable

Profile Pegawai

Nama : SUBARMAN
NIP : 196212181984021001
Golongan/Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Subang  
Nama : TATI WANTINA
NIP : 196502121986032002
Golongan/Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Subang  
Nama : IIS SUSILAWATI
NIP : 196602091986112001
Golongan/Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Subang  
Nama : A. ZAKKI L. FAHMI, S.H., M.H.
NIP : 197602242006041003
Golongan/Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Subang  
Nama : HILMAN SYAHADAT, S.T., S.H.
NIP : 197506102009041002
Golongan/Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Subang  
Nama : APRI MINDONO, S.H.
NIP : 198404172006041003
Golongan/Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan   : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Subang 
Nama : AYIP SUCIPTO, S.H.
NIP : 198301012009041013
Golongan/Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan              : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Subang  
Nama : NURIFAH AMALIAH, S.H.
NIP : 198511122006042001
Golongan/Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan              : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Subang  
Nama                  : MUCHAMAD ZAMRONI                                       
NIP : 196710031990031003
Golongan/Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan                : Jurusita Pengadilan Negeri Subang                       
Nama                  : Hj. RATNA THERESIA TJANDRA                            
NIP : 197103021992032003
Golongan/Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan                 : Jurusita Pengadilan Negeri Subang                          
Nama                  : YUYUN YUNALI                                          
NIP : 196509241993031005
Golongan/Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Jurusita Pengadilan Negeri Subang                    
Nama                  : EKA VAULLEYNA, S.E.
NIP : 198601022011012015
Golongan/Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan             : Jurusita Pengganti PN Subang                           
Nama                  : SUBARNAS
NIP : 197310161993031002
Golongan/Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan             : Jurusita Pengganti PN Subang                          
Nama                  : SENJA LAELANI CHERISTINA
NIP : 198501292014082001
Golongan/Ruang : Pengatur Muda Tk. I (II/b)
Jabatan             : Jurusita Pengganti PN Subang                          
Nama                  : ASEP RUHYAT
NIP : 197805012014081008
Golongan/Ruang : Pengatur Muda Tk. I (II/b)
Jabatan             : Jurusita Pengganti PN Subang                          
Nama                  : CECEP KOMARUZZAMAN SANUSI
NIP : 198501182014081001
Golongan/Ruang : Pengatur Muda Tk. I (II/b)
Jabatan             : Jurusita Pengganti PN Subang                          
Nama : NOVITA MERLIANA SAVITRI, S.H.                                  
NIP : 199403252019032008
Golongan/Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan                    : Staf Pelaksana Kepaniteraan Perdata                       
Nama                      : MARTINA MAGDALENA BARASA, Amd                            
NIP : 199009172019032008
Golongan/Ruang : Pengatur (II/c)
Jabatan                    : Staf Pelaksana Subbag PTIP